Lĩnh vực
Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hoá -Thể thao truyền thống Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập huyện
Số ký hiệu văn bản 93/KH-UBND
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 12/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hoá -Thể thao truyền thống Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 93-KH-UBND.pdf
PL3-TV.pdf
PL4-PCNV.pdf
Phu-luc-2-PC-DN.pdf
T7-Phu-luc-1-.pdf