Lĩnh vực
Công văn tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng
Số ký hiệu văn bản 651/UBND-YT
Ngày ban hành 21/06/2023
Ngày hiệu lực 21/06/2023
Trích yếu nội dung Công văn tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 651-UBND-YT.pdf