Lĩnh vực
Quyết định về việc giao chỉ tiêu huy động Dân quân tham gia xây dựng thiết bị thao trường, huấn luyện, diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 4278/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2023
Ngày hiệu lực 16/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc giao chỉ tiêu huy động Dân quân tham gia xây dựng thiết bị thao trường, huấn luyện, diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 4278-QD-UBND_0001.pdf