Lĩnh vực
Kế hoạch trang trí khánh tiết, tuyên truyền, thi đua - khen thưởng trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện
Số ký hiệu văn bản 724/KH-TB
Ngày ban hành 07/06/2023
Ngày hiệu lực 07/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch trang trí khánh tiết, tuyên truyền, thi đua - khen thưởng trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 724-KH-TB_0001.pdf