Lĩnh vực
Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 tại huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 80/KH-UBND
Ngày ban hành 09/06/2023
Ngày hiệu lực 09/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 tại huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 80-KH-UBND.pdf