Lĩnh vực
Kế hoạch loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 79/KH-UBND
Ngày ban hành 07/06/2023
Ngày hiệu lực 07/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 79-KH-UBND.pdf
Phu-Luc-KH.pdf