Lĩnh vực
Kế hoạch sơ kết nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 692/KH-BCH
Ngày ban hành 03/06/2023
Ngày hiệu lực 03/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch sơ kết nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Nguyễn Minh Tiến
Tài liệu đính kèm 692-KH-BCH_0001.pdf