Lĩnh vực
Kế hoạch phục vụ kiểm tra công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Số ký hiệu văn bản 691/KH-BCH
Ngày ban hành 03/06/2023
Ngày hiệu lực 03/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch phục vụ kiểm tra công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Phạm Văn Cường
Tài liệu đính kèm 691-KH-BCH_0001.pdf