Lĩnh vực
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị
Số ký hiệu văn bản 60-BS/HU
Ngày ban hành 31/05/2023
Ngày hiệu lực 31/05/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Trần Hoài Nam
Tài liệu đính kèm 60BSHU1.signed.pdf