Lĩnh vực
Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 29/05/2023
Ngày hiệu lực 29/05/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Công an
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 05-CT-UBND_0001.pdf