Lĩnh vực
Báo cáo tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023
Số ký hiệu văn bản 164/BC-UBND
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 164-BC-UBND_0001.pdf
Quy-trinh_0001.pdf