Lĩnh vực
Quyết định kiện toàn BCH PCTT và TKCN huyện Hải Hậu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 3432/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn BCH PCTT và TKCN huyện Hải Hậu năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 3432-QD-UBND_0001.pdf