Lĩnh vực
Quyết định 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Số ký hiệu văn bản 1819/QĐ-TTg
Ngày ban hành 26/10/2015
Ngày hiệu lực 26/10/2015
Trích yếu nội dung Quyết định 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm 1819_qd-ttg.pdf