Lĩnh vực
Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Nhà luyện tập và thi đấu thể thao huyện Hải Hậu và các hạng mục phụ trợ
Số ký hiệu văn bản 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/04/2023
Ngày hiệu lực 27/04/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Nhà luyện tập và thi đấu thể thao huyện Hải Hậu và các hạng mục phụ trợ
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 07-NQ-HDND_0001.pdf