Lĩnh vực
Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Bà Điện xã Hải Xuân.
Số ký hiệu văn bản 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/04/2023
Ngày hiệu lực 27/04/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Bà Điện xã Hải Xuân.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 06-NQ-HDND_0001.pdf