Lĩnh vực
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023
Số ký hiệu văn bản 04/CT-UBND
Ngày ban hành 19/04/2023
Ngày hiệu lực 19/04/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 04-CT-UBND.pdf