Lĩnh vực
Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1331/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/03/2023
Ngày hiệu lực 14/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tư Pháp
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 1331-QD-UBND_0001.pdf