Lĩnh vực
Công văn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở
Số ký hiệu văn bản 233/UBND-TP
Ngày ban hành 27/03/2023
Ngày hiệu lực 27/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tư Pháp
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 233-UBND-TP.pdf