Lĩnh vực
Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức thuộc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 1701/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức thuộc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 1701-QD-UBND.pdf
Quy-che.pdf