Lĩnh vực
Công văn thẩm định, nghiệm thu các tuyến kênh mương qua khu dân cư được xây dựng kiên cố trong năm 2022
Số ký hiệu văn bản 221/UBND-NN
Ngày ban hành 22/03/2023
Ngày hiệu lực 22/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn thẩm định, nghiệm thu các tuyến kênh mương qua khu dân cư được xây dựng kiên cố trong năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 221-UBND-NN.pdf