Lĩnh vực
Công văn hướng dẫn triển khai công tác trẻ em năm 2023
Số ký hiệu văn bản 218/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 21/03/2023
Ngày hiệu lực 21/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn hướng dẫn triển khai công tác trẻ em năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Lao động TB & XH
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 218-UBND-LDTBXH.pdf