Lĩnh vực
Công văn tăng cường công tác quản lý khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn
Số ký hiệu văn bản 217/UBND-NN
Ngày ban hành 21/03/2023
Ngày hiệu lực 21/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn tăng cường công tác quản lý khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 217-UBNDNN.pdf