Lĩnh vực
Kế hoạch thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023
Số ký hiệu văn bản 28/KH-BTV
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Liên hiệp phụ nữ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Kh-thuc-hien-KL-so-01-ve-tiep-tuc-thuc-hien-CT-05-ve-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-PC-HCM.pdf