Lĩnh vực
Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023
Số ký hiệu văn bản 01/KH-BATGT
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 01-KH-UBND.pdf