Lĩnh vực
Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng dự án tham gia Chương trình phát triển trí tuệ giai đoạn 2021-2030 thực hiện năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định và Chương trình hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu theo tinh thần Nghị quyết số77/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 278/TB-UBND
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng dự án tham gia Chương trình phát triển trí tuệ giai đoạn 2021-2030 thực hiện năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định và Chương trình hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu theo tinh thần Nghị quyết số77/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 278-TB-UBND.pdf