Lĩnh vực
Công văn tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
Số ký hiệu văn bản 182/UBND-KTHT
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 182-UBND-KTHT.pdf