Lĩnh vực
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 41/KH-UBND
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 41-KH-UBND.pdf