Lĩnh vực
Công văn tham gia ý kiến dự thảo quản lý kiến trúc, xây dựng công trình phía sau 2 dãy nhà và không gian đầu hồi giữa 2 dãy nhà tại các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 45/KTHT-XD
Ngày ban hành 09/03/2023
Ngày hiệu lực 09/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn tham gia ý kiến dự thảo quản lý kiến trúc, xây dựng công trình phía sau 2 dãy nhà và không gian đầu hồi giữa 2 dãy nhà tại các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Trần Trung Hiếu
Tài liệu đính kèm 45-KTHT-XD.pdf
Du-thao-quan-ly-kien-truc-khu-do-thi.doc