Lĩnh vực
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu lần thứ XI; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, 135 năm thành lập Huyện (1888-2023).
Số ký hiệu văn bản 49-KH/HNDH
Ngày ban hành 18/02/2023
Ngày hiệu lực 18/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu lần thứ XI; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, 135 năm thành lập Huyện (1888-2023).
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Hội Nông dân huyện
Người ký duyệt Mai Xuân Hòa
Tài liệu đính kèm 49-KH-HNDH.pdf