Lĩnh vực
Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về "Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới"
Số ký hiệu văn bản 28-CTr/HU
Ngày ban hành 06/03/2023
Ngày hiệu lực 06/03/2023
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về "Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới"
Hình thức văn bản Chương trình hành động
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm Chuong-trinh-28-hu-Chi-thi-17-an-toan-TP-.pdf