Lĩnh vực
Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân huyện Hải Hậu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 35/KH-UBND
Ngày ban hành 02/03/2023
Ngày hiệu lực 02/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân huyện Hải Hậu năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 35KH-UBND.pdf
Phu-luc-35KH-.pdf