Lĩnh vực
Thông báo đăng ký tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2023
Số ký hiệu văn bản 252/TB-UBND
Ngày ban hành 21/02/2023
Ngày hiệu lực 21/02/2023
Trích yếu nội dung Thông báo đăng ký tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 252-TB-UBND_0001.pdf