Lĩnh vực
Hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày quốc tế hạnh phúc 20/3
Số ký hiệu văn bản 229/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày quốc tế hạnh phúc 20/3
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Liên Đoàn Lao Động
Người ký duyệt Trần Thị Thúy Đoan
Tài liệu đính kèm 229-LDLD.pdf