Lĩnh vực
Thông báo thời gian kiểm đếm phục vụ GPMB DA: Xây dựng đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển
Số ký hiệu văn bản 248/TB-HĐBTGPMB
Ngày ban hành 16/02/2023
Ngày hiệu lực 16/02/2023
Trích yếu nội dung Thông báo thời gian kiểm đếm phục vụ GPMB DA: Xây dựng đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực HĐGPMB
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 248-TB-HDGPMB.pdf