Lĩnh vực
Thông báo mốc thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ ĐKTG đấu giá 07 lô đất khu dân cư thương mại Hải Thanh và 04 lô đất tại Hải Hưng huyện Hải Hậu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 06/TB-CT
Ngày ban hành 15/02/2023
Ngày hiệu lực 15/02/2023
Trích yếu nội dung Thông báo mốc thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ ĐKTG đấu giá 07 lô đất khu dân cư thương mại Hải Thanh và 04 lô đất tại Hải Hưng huyện Hải Hậu năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Công ty đấu giá HD Xuân Trường
Người ký duyệt Lê Huy Thông
Tài liệu đính kèm Thong-bao.pdf