Lĩnh vực
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 15/KH-UBND
Ngày ban hành 30/01/2023
Ngày hiệu lực 30/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 15-KH-UBND_0001.pdf