Lĩnh vực
Thông báo thời gian kiểm đếm khu TDC Hải Xuân
Số ký hiệu văn bản 01/TB-HĐGPMB
Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày hiệu lực 31/01/2023
Trích yếu nội dung Thông báo thời gian kiểm đếm khu TDC Hải Xuân
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực HĐGPMB
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm Thong-bao-kiem-dem-khu-TDC-Hai-Xuan.pdf