Lĩnh vực
Hướng dẫn công tác văn hoá - văn nghệ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 69-HD/BTGHU
Ngày ban hành 19/01/2023
Ngày hiệu lực 19/01/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác văn hoá - văn nghệ năm 2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Đinh Xuân Vương
Tài liệu đính kèm 69-BTGHU-TT-VH-VN-.pdf