Lĩnh vực
Báo cáo tổng kết công tác Văn hóa -Thông tin và Phát thanh -Truyền thanh năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023
Số ký hiệu văn bản 12/BC-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 12/01/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết công tác Văn hóa -Thông tin và Phát thanh -Truyền thanh năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 12-BC-UBND.pdf