Lĩnh vực
Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023
Số ký hiệu văn bản 02/CT-UBND
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 02-CT-UBND_0001.pdf