Lĩnh vực
Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và HĐND các cấp năm 2023
Số ký hiệu văn bản 02/KH-UBND
Ngày ban hành 03/01/2023
Ngày hiệu lực 03/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và HĐND các cấp năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 02-KH-UBND_0002.pdf