Lĩnh vực
Thông báo thời gian kiểm đếm đất đai, tài sản, VKT, cây trồng, vật nuôi thực hiện DA: Đồn biên phòng Văn Lý (92)/BCHBĐBP tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 01/TB-HĐGPMB
Ngày ban hành 05/01/2023
Ngày hiệu lực 05/01/2023
Trích yếu nội dung Thông báo thời gian kiểm đếm đất đai, tài sản, VKT, cây trồng, vật nuôi thực hiện DA: Đồn biên phòng Văn Lý (92)/BCHBĐBP tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực HĐGPMB
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 01-TB-HDGPMB_0001.pdf
9375-UBND._0001.pdf