Lĩnh vực
Kế hoạch tuần tra tháng 01 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 01/KH-CAH
Ngày ban hành 01/01/2023
Ngày hiệu lực 01/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuần tra tháng 01 năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Công an
Người ký duyệt Lã Tấn Thành
Tài liệu đính kèm 01-KH-CAH_0001.pdf