Lĩnh vực
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2023
Số ký hiệu văn bản 197/KH-UBND
Ngày ban hành 31/12/2022
Ngày hiệu lực 31/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 197-KH-UBND.pdf
Phu-luc-CCHC.pdf