Lĩnh vực
Thông báo công tác khóa sổ quyết toán NSNN năm 2022
Số ký hiệu văn bản 01/TB-KB
Ngày ban hành 27/12/2022
Ngày hiệu lực 27/12/2022
Trích yếu nội dung Thông báo công tác khóa sổ quyết toán NSNN năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kho Bạc Nhà Nước Hải Hậu
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Thông báo.pdf