Lĩnh vực
Thông báo về những lô đủ điều kiện đấu giá và những lô không đủ điều kiện đấu giá cho nhân dân làm nhà ở tại KDCTM Hải Thanh đấu giá vào ngày 2612/2022
Số ký hiệu văn bản 30/TB-HDXT
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày hiệu lực 23/12/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về những lô đủ điều kiện đấu giá và những lô không đủ điều kiện đấu giá cho nhân dân làm nhà ở tại KDCTM Hải Thanh đấu giá vào ngày 2612/2022
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực .
Người ký duyệt Lê Huy Thông
Tài liệu đính kèm TB những lô đủ ĐK ĐG KDCTM Hải Thanh.pdf