Lĩnh vực
Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị và nông thôn theo quy hoạch trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 06/CT-UBND
Ngày ban hành 12/12/2022
Ngày hiệu lực 12/12/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị và nông thôn theo quy hoạch trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 06-CT_0001.pdf