Lĩnh vực
Kế hoạch công tác tuần (Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)
Số ký hiệu văn bản 122/KH-CAH
Ngày ban hành 12/12/2022
Ngày hiệu lực 12/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác tuần (Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Công an
Người ký duyệt Lã Tấn Thành
Tài liệu đính kèm Kế hoạch công tác tuần (từ ngày 12.12.2022-18.12.2022)_0001.pdf