Lĩnh vực
Thông báo về việc mời tham gia QSD 05 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hải Hưng huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 53/TBĐG-HDXT
Ngày ban hành 06/12/2022
Ngày hiệu lực 06/12/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc mời tham gia QSD 05 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hải Hưng huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Công ty đấu giá HD Xuân Trường
Người ký duyệt Lê Huy Thông
Tài liệu đính kèm 53-TBĐG-CTHD.pdf