image banner
Lĩnh vực
Kế hoạch công tác tuần (từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)
Số ký hiệu văn bản 122/KH-CAH
Ngày ban hành 05/12/2022
Ngày hiệu lực 05/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác tuần (từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công an
Người ký duyệt Lã Tấn Thành
Tài liệu đính kèm Kế hoạch công tác tuần_0001.pdf